fbpx

Szervíz segélyvonal: +36 1 877 2161

Kárrendezési centrum

Rövid időn belül újra útra kelhet!

Igénylés, javítás és indulás: bízza ránk az összes papírmunkát!

A Gablini Cégcsoport kárrendezési központjában a hatékonyság és a minőség a legfontosabb prioritásunk.
Az autójavítási kárigények gyors kezelésére szakosodtunk, precizitással és megbízhatósággal büszkélkedő szolgáltatást nyújtva.
Kutatásokkal alátámasztott módszereinket a legnagyobb biztosítótársaságok rangos kitüntetésekkel jutalmazták, így biztos lehet benne, hogy kárigényét gyorsan és pontosan kezeljük.

KAROSSZÉRIA SEGÉLYVONAL

Válassza a 4-es menüpontot.

MIT NYÚJT ÖNNEK A GABLINI KÁRRENDEZÉSI CENTRUM?

HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL

Mely biztosítók részére jogosult a Gablini Csoport saját hatáskörben, bármely telephelyén, előre egyeztetett kárszemlét végezni?

Mit jelent a saját hatáskörű kárszemle?

A Gablini Csoport saját hatáskörű kárszemle esetén a Biztosító Társaságok meghatalmazottjaként a Biztosítási törvény vonatkozó fejezeteinek betartása mellett képzett kollégáink:

 • azonosítják a károkat,
 • rögzítik a Biztosítók által rendszeresített rendszerben az előírt káranyagokat,
 • ezeket elektronikus úton feldolgozva képviselik ügyfeleinket a kárrendezési folyamatban.

SZERZŐDÖTT BIZTOSÍTÓ PARTNEREINK

Milyen dokumentumok szükségesek a kárbejelentéshez?

1
Casco kárrendezés esetén, töréskárnál
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, banki
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
2
Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • adásvételi szerződés, számla
 • szervizkönyv
 • lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
3
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kárrendezés esetén
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Mik a teendők közúti baleset bekövetkezése esetén?

Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti,
ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

!
Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor
 • Baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztvevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

Mik a kárrendezési folyamat lépései?

1
Kárrendezési igény beérkezése
 • személyes, vagy szerződött partnerek, flották esetén információ gyűjtést követően a rendezés módjának eldöntése
 • ügyfél részletes tájékoztatása a folyamatról, a várható intézkedésekről
 • kárbejelentéshez szükséges dokumentumok összeállítása, kárigény biztosító és a kárközpont részére történő dokumentumok kitöltése
 • kárakta összekészítése elektronikus és dokumentum alapon
2
Kárigény műszaki szemléjének ügyintézése
 • iratok továbbítása a rendelkezésre álló adatok alapján a kárrendező biztosító felé
 • fedezetigazolás megkérése a biztosítótól
 • kárszemle időpontjának egyeztetése a biztosítóval/ügyféllel
 • kárszemle elvégzése saját hatáskörben/kárrendezési irodával/biztosító által delegált szakértővel
 • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről
3
Kárigény elbírálásának megkérése biztosítótól
 • ügyfél tájékoztatása a folyamat státuszáról
 • a kárigény fedezet/jogalap/műszaki jogalap/javítási határösszeg megkérése a kárrendező biztosítótól
 • beérkezését követően részletes tájékoztatás adása az ügyfél részére
 • egyéb kárigény átvétele a károsulttól, majd annak továbbítása biztosító felé(bérautó / értékcsökkenés / keresetkiesés/egyéb kártérítési igények
 • ügyfél tájékoztatása a további kárigények elismeréséről
 • egyéb kárigények dokumentumainak begyűjtése-továbbítása a biztosító felé
4
Érvényes fedezet-jogalap-műszaki jogalap esetén
 • ügyfél tájékoztatása a biztosító részéről történő írásos elismerő nyilatkozat(jogalap)tartalmáról
 • a kár javításához szükséges alkatrészek előkészítése, beszerzése
 • károsulttal történt egyeztetést követően a javítás indítása, várható elkészülés és javítási összeg egyeztetésével
 • a kár javítása közben felmerült, az alapkárfelvételen fel nem tüntetett sérülések rögzítésének ügyintézése
 • pótszemle igény bejelentése a kárrendező biztosító felé
 • pótszemle elvégzése saját hatáskörben / biztosító / kárrendezési iroda részéről
 • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről
 • ügyfél tájékoztatása a pótszemle pontos részleteiről, a várható javítási összegről, vállalási határidő esetleges módosulásáról, a várható, károsult részéről fizetendő összegről
 • pótszemlét követően műszaki jogalap megkérése a műszaki azonosításhoz
 • pótalkatrész megrendelése/javítás folytatása
5
Károsult gépjármű műszaki helyreállítása
 • javítás elvégzése
 • kárkalkuláció ellenőrzése
 • kárakta ellenőrzése a kárigény rendezéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állásáról
 • proforma számla elkészítése-munkalap lezárása
 • ügyfél értesítése az összes kárigény elbírálásáról szóló dokumentum beérkezését követően
 • átadási időpont egyeztetése a károsulttal
 • proforma számla részletes egyeztetése az ügyféllel
 • számla kiállítása/gépkocsi átadása

kapcsolat

GABLINI ZUGLÓ
Cím: 1144 Budapest Nótárius utca 5-7.
Telefon: +36 1 222 80 00
E-MAIL: zuglo@gablini.hu